तपाई आफ्नो विद्यालय कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?यहाँ एउटा ठूलो चौर होस् । तीन चारवटा बस होऊन् । पढाइ राम्रो होस् । शिक्षकहरु राम्रा होऊन् । एउटा ठूलो पुस्तकालय होस् । जहाँ सबैथरीका किताब होस् । यहाँको खाजा शुद्ध र सफा होस्…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
View More तपाई आफ्नो विद्यालय कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?

Our Visitor

201053
facebook
instagram
twitter
Top
Language»