रकेटरकेट एक प्रकारको यान हो । यो अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्न प्रयोग गरिन्छ । अन्तरिक्ष, ग्रह, उपग्रहको अध्ययन अनुसन्धानका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ । यो न्युटनको गतिसम्बन्धी तेस्रो नियम कुनै दिशामा प्रयोग गरिएको बलले विपरित दिशामा…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
View More रकेट

Our Visitor

201053
facebook
instagram
twitter
Top
Language»