डा. रबा थापानियमित परीक्षणले आँखाको ज्योती जोगाउन सकिन्छ लामो समयदेखि तिलगंगा आँखा अस्पतालमा उपचारमा सम्लग्न रहनु भएकी डा. रबा थापासँग बालबालिकामा हुने आँखाको समस्या मूलत आँखाको रेटिनामा हुने समस्या र यसबाट बच्ने उपायका बिषयमा केन्द्रीत भएर गरिएको…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
View More डा. रबा थापा

Our Visitor

201053
facebook
instagram
twitter
Top
Language»