एकछिन हासौँ है !


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

विद्यार्थीः गणित सरसँग कुरा गर्दै ।
सर नेपाली पढाउने सर नेपालीमै कुरा गर्नुहुन्छ । अङ्ग्रेजी पढाउने सर अङ्ग्रेजीमै कुरा गर्नुहुन्छ
तर सर तपाईं चाहिँ किन गणितमा कुरा गर्नुहुन्न ?
गणित सर (रिसाउँदै): बार्‍ह सताइस कुरा गर्छस् ?
विद्यार्थीः ल आज सरले गणितमै गाली गर्नुभयो !

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Visitor

201053
facebook
instagram
twitter
Top
Language»