एकछिन हासौँ है !


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

शिक्षिकाः हरि, शिव धनुष कसले भाँचेको हो ?
हरिः मिस, रामले ।
राम डराउँदै उठ्छ ।
रामः मिस, मैले कसैको धनुष भाँचेको छैन ।
मैले शिवलाई पनि चिन्दिनँ ।

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Visitor

201053
facebook
instagram
twitter
Top
Language»